Printannonsering Ej begärd textsida i Folkbladet

Annonsen placeras på en allmän textsida. 

Specifications